خدمات مشاوره

بررسی میدان صوتی ساختمان مهر کوهسنگی
مدلسازی و تحلیل نرم افزاری فضای داخلی و اطراف دیواره‌های موتورخانه با استفاده از نرم افزار ODEON

انجام مطالعات انرژی احداث نیروگاه ۸ مگاواتی صباشهر
در این پروژه به امکان سنجی نصب و راه اندازی مولد تولیدپراکنده با هدف استفاده از حرارت اتلافی آن در فرآیندهای تولید کارخانه صباباتری پرداخته شده است.

ارزیابی احداث مولد همزمان برق و حرارت در مجموعۀ سیتی‎استار