مقالات

اصول و کاربردهای بکارگیری صفحات مشبک در کاربردهای صوتی
سید مجید هاشمیان – سید مهدی جباری
دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
دانلود
بهینه سازي، طراحی، تغییر طرح و رفع نقص تجهیزات نیروگاهی به کمک مدل سازي
محسن کهرم – علی خالقی – سید مهدي جباري – قاسم بهادري
چهارمین کنفرانس نیروگاه های برق
دانلود
بررسی کاهش آلودگی صوتی مسیرهای تخلیه سیال به اتمسفر با استفاده از سایلنسرهای ونت به روش عددی
سید مجید هاشمیان – سید مهدی جباری
دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
دانلود
بهینه سازی مسیرآب خنک کن كندانسور واحدهای بخارنیروگاه مشهد با استفاده از روش عددی
سید مجید هاشمیان – سید مهدی جباری
چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
دانلود
عارضه یابی ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه مدل بومی‌سازی شده با توجه به برنامه توسعه کشور
سید مجید هاشمیان – سید مهدی جباری
اولین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه
دانلود
بررسی تاثیر افزایش یک سطح پرکننده در لوله آتش مشعل گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار گازطبیعی در راندمان احتراق با استفاده از شبیه سازی
سید حسن هاشم آبادی، حمیده شیخانی، سید ایمان پیش بین ، سید مهدی جباری
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
دانلود
مدل سازي عددي و بررسی عملکرد شیر ورودي توربین بخار واحد الین در شرایط گذرا
سید مهدي جباري – سید مجید هاشمیان – مصطفی رزمجو مقدم
سومین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
دانلود