طراحی و ساخت تجهیزات آکوستیک

ساخت ساندویچ پنل

ساخت عایق صوتی لوله