ارائه خدمات آکوستیک و کاهش آلودگی‌های صوتی

خداوند، طبيعت و محيط زيست را براى انسان آفريده و او حق تصرف در آن را دارد؛ اما از سوى ديگر تأكيد مى‏كند، كه حق بهره‏مندى از محيط زيست، اختصاص به يك نسل ندارد. از اين رو، بايد بهره‏بردارى از آن اصولى و عادلانه باشد؛ به طورى كه هم نسل حاضر و هم نسلهاى آينده بتوانند در پناه آن زندگى سالمى داشته باشند. بنابراين، سوء استفاده از اين حق كه منجر به آلوده‏سازى، تخريب و نابودى محيط زيست شود و در نتيجه به حق ديگران ـ بويژه نسلهاى آينده ـ در استفاده از آن خللى وارد كند، كاري ناپسند است. از آيه فوق استفاده مى‏شود كه محافظت، عمران و آباد كردن محيط زيست از وظايف انسان است و هر عملى كه با آبادانى محيط زيست منافات داشته باشد، ممنوع است.

آلودگي صوتي بعنوان يكي از مهمترين آلاينده‌هاي زيست محيطي در ايجاد اينگونه مشكلات در شهرهاي بزرگ سهم بسزايي را به خود اختصاص داده است. آلودگي صوتي با فن‌آوري و تكنولوژي صنعتي رابطه مستقيم داشته و بعبارت ديگر همزمان با رشد و ارتقاء تكنولوژي، مشكل صدا نيز ابعاد گسترده‌تري يافته و باعث بروز مشكلات بيشتري خواهد شد. مشكل اين نوع از آلودگي در اكثريت كشورهاي صنعتي بعنوان يكي از مهمترين موضوعات زيست‌محيطي تلقي شده و حتي در مديريت كلان شهرسازي، معماري داخلي مراكز بهداشتي درماني، آموزشي و تحقيقاتي، مسكوني و تجاري و همينطور طراحي ماشين آلات صنعتي مورد توجه ويژه قرار گرفته است. تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد كه هياهو و دغدغه هاي زندگي ماشيني، ناراحتيهاي جسمي و روحي شهروندان كلان شهرها را باعث مي‌شود كه عوارض جسمي، روحي و رواني ناشي از سر و صداي ترافيكي در مقايسه با انواع ديگر بسيار زيانبارتر است. اين مسائل باعث شده است كه جهان امروز براي مبارزه با اين معضل هزينه‌هاي هنگفتي را صرف نمايد.