ارتباط با ما

نشانی دفتر مرکزی:
استان خراسان رضوی، مشهد، احمدآباد، رضا ۳۵، پلاک ۱۱
کدپستی: ۹۱۷۶۷۷۴۱۵۸

تلفن: ۵۱۳۸۴۰۷۷۴۱(۹۸+)
تلفن همراه: ۹۱۵۹۶۶۲۱۱۴(۹۸+)
تلفن همراه: ۹۳۹۹۵۲۱۵۲۰(۹۸+)

نمابر: ۲۱۸۹۷۷۰۹۹۸(۹۸+)

نشانی پست الکترونیک : ‏info@tem.co.ir
نشانی پست الکترونیک : tadbirenergy.co@gmail.com

در صورت تمایل به تماس کارشناسان شرکت لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید: