درباره ما

شرکت تدبیر انرژی مبتکران بعنوان یک بخش خصوصی پروژه محور فعالیت خود را از تیر ماه سال ۱۳۹۰ آغاز نموده است. در این شرکت ‫توجه به دانش و مدیریت نمودن آن به عنوان یک ابزار کارآمد مدیریت همواره مورد توجه موسسین شرکت بوده است. تسهیم دانش (فرهنگ تعاملات دانش محور)، دسترسی سریع یه دانش و ‫بهره گیری از تجربیات گذشته به عنوان یک راه حل موثر برای ‫مدیریت کارآمد پروژه ها همواره مورد توجه مدیران پروژه این شرکت قرار می گیردبه نحوی که سعی می شود پروژه ها را با حداکثر کیفیت، با حداقل هزینه و در زمان پیش بینی شده به انجام برسانند.

 همانطور که از نام این شرکت پیداست، تدبیر در وضعیت فعلی انرژی کشور با ایده های مبتکرانه محور اصلی فعالیتهای این شرکت می باشد. بمنظور نیل به اهداف تعیین شده در خط مشی این شرکت، چهار دپارتمان زیر مشغول به فعالیت هستند:

  1. دپارتمان مطالعات کاربردی انرژی
  2. دپارتمان مطالعات کاربردی آکوستیک و کاهش آلودگی‌های صوتی
  3.  دپارتمان مهندسی و ساخت
  4. دپارتمان آموزش